vrijdag 30 augustus 2013

Project #Straatgeheim Deventer

HOI, WIJ ZIJN #STRAATGEHEIM

een groep creatieve mensen uit Deventer die samen met kids een heel gaaf en geheim straatkunst project doen!


Kijk voor meer info over dit project waar Egbert.EGD 1 van de initiatiefnemers van is op de website van Straatgeheim. www.straatgeheim.nl

Bekijk hieronder de sfeer video en lees het idee voor dit project daaronder.De tekst hieronder hebben we maart 2013 geschreven om dit project van de grond te krijgen. Eind mei 2013, is er een pilot van dit project uitgevoerd met 28 kids en ongeveer 20 man crew die vrijwillig hun bijdrage hebben geleverd aan dit project, mede door onderstaande tekst. (foto’s zijn van de de bouwdagen)

#Straatgeheim 
Stel je toch eens voor dat het heel gemakkelijk zou zijn om deze kinderen in staat te stellen om een verhaal vertellen. Een verhaal over hoe ze in een spannend en geheim project werden meegenomen en daarin een aantal hele gave dingen hebben meegemaakt. Stel je voor dat deze kinderen zich met
dit verhaal kunnen herinneren hoe ze krachtig waren, creatief en vooral veel plezier hadden. Stel je voor hoe ze dit verhaal kunnen vertellen aan anderen. En idealiter, stel je voor dat ze door deze ervaring ze zou stimuleren om zelf meer van dat soort mooie dingen te gaan doen.


Waarom
We geloven dat elk kind van nature creatieve en beeldende vermogens heeft. Wat zou het mooi zijn om deze vermogens op een avontuurlijke manier aan te spreken.
We werden als kinderen niet aangemoedigd om op de muren te schrijven. Je op straat uitleven in creatieve expressie is voor veel kinderen echter enorm leuk om te doen. Straatkunst is een ideale manier om dit gevoel toch te beleven.
Straatkunst zorgt voor een moment van verwondering, een glimlach. Straatkunst zorgt er voor dat je weer even bewust kijkt naar wat je ziet. Daarnaast is straatkunst gratis en voor iedereen en dus heel toegankelijke kunst voor een groot publiek. We geloven erin dat juist kinderen met deze vorm van kunst hun creativiteit en vindingrijkheid kunnen laten zien.
Ook geloven we in het ondernemerschap van kinderen. We vinden het belangrijk om kinderen al zo jong mogelijk te laten ervaren dat ze zelf in staat zijn om hun droom te realiseren. Door ze aan te spreken op hun motivatie en [nog wel belangrijker] hun ideeën serieus te nemen.

We willen hun zelfvertrouwen vergroten door ze de gelegenheid te geven met plezier en aandacht hun stad een beetje mooier te maken. Daarom willen we graag de kinderen de ruimte op de straat geven om dit project te realiseren.

Hoe
We gaan kinderen uitnodigen van alle basisscholen en middelbare scholen uit Deventer. De deelnemende kinderen gaan we verbinden aan kunstenaars die feeling hebben met kunst geven aan de straat.

Wat
Elke straatkunstenaar begeleidt een groep van ongeveer 5 kinderen. De kinderen worden geprikkeld, uitgedaagd om hun wildste ideeën vorm te geven in een te realiseren straatkunstobject. Waarbij ze gebruik maken van gekregen of gerecyclede materialen.
De groepen (we mikken op 10 groepen) komen in de voorbereiding een aantal keer bijeen en dan…

Op een mooie stralende dag, is de stad onverwacht opgevrolijkt met makkelijk verplaatsbare kunstwerkjes en installaties in Deventer.
We kiezen voor deze eerste editie de Nieuwstraat omdat we vanuit deze straat ook werken. Daarnaast is er veel leegstand in de straat en kan daardoor deze straat wel wat positieve aandacht verdienen.
Elke groep maakt een beeldverslag met foto en film, zodat we het proces met daarbij alle ontwikkelingen heel zichtbaar kunnen maken zowel vooraf, als tijdens en na de actie.

Het project is ‘geheim’ en niemand mag er van weten, maar stiekem is het de bedoeling dat er goed over gekletst wordt. Voor de kinderen is het spannend en leuk als er een buzz ontstaat… dat mensen weten dat ‘iets’ staat te gebeuren, maar nog niet wanneer. Het moet het geheim van de straat worden… zodat zelfs het Jeugdjournaal komt kijken, want die is ook nieuwsgierig gemaakt.

Doe je mee? Ssst…
(Vertel dit aan minstens vijf mensen níet verder….het is geheim)
We zoeken nog:
• Kinderen die dit gaaf zouden vinden.
• Spullen, materialen gereedschappen die we kunnen gebruiken.
• Enthousiaste mensen die zin hebben om hierbij te helpen. Kunstenaars, vormgevers, fotograven, filmers, website-bouwers, tekstschrijvers, projectmanagers enz..
• Enneh, graag een like op facebook: https://www.facebook.com/StraatGeheim
Share